Support
digitaltrainingcenter2
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

รับสิทธิ์เข้าอบรมกับ Google

วันที่: 31-01-2017

ที่สถาบัน Ran4u ที่เดียวเท่านั้น
เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนคอร์ส Digital Strategy
ภายในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ เท่านั้น

รับสิทธิ์เข้าอบรมกับทีมงาน Google โดยตรง ณ.สำนักงาน Google ประจำประเทศไทย (จำนวนจำกัด)Google Thailand ร่วมมือกับ สถาบัน Ran4u จัดอบรม Session เสริมพิเศษ Digital Bites
โดยวิทยากรจาก google มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมโดยตรง ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : สำนักงาน Google ประจำประเทศไทย ชั้น 14 อาคาร Park venture (BTS เพลินจิต)