Support
ran4u.com
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

Training-Schedule

วันที่: 30-01-2018

Web Training Schedule
ตารางฝึกอบรม การใช้งาน Website และการทำ Content Marketing
เพื่อ "สร้างยอดขายให้เกิดขึ้นได้จริง" บนเว็บไซต์

สำหรับผู้ประกอบการที่ใช้งาน เว็บไซต์ Package SME / Startup Business หลังจากลงทะเบียนเพื่อสมัครใช้บริการเปิดเว็บไซต์แล้ว ทาง Ran4U (Orjix) เห็นความสำคัญถึงการให้ความรู้ผู้ประกอบการ เพื่อทำให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากการนำ Website เข้ามาช่วยในการทำการตลาด สร้างการรับรู้ และ เพิ่มยอดขาย ให้กับธุรกิจได้จริง

เราได้จัด Session การอบรมพร้อมการทำ Workshop (ฝึกปฎิบัติ) แยกออกเป็น 3 Session ตามหัวข้อหลักดังต่อไปนี้ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

Session 1

หัวข้อการอบรม : อบรมการใช้งานเว็บไซต์

ระยะเวลาอบรม : 3 ชั่วโมง

รูปแบบการอบรม : เจ้าหน้าที่สอนแบบตัวต่อตัว

วันเวลาอบรม : ทุกวัน จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 10.30 - 19.00

เน้นส่วนสำคัญในการใช้เว็บไซต์เพื่อ สร้าง Content Marketing เรียนรู้วิธีการสร้างเนื้อหาในเว็บไซต์ด้วยตนเอง วางแผนการวางโครงสร้างข้อมูล ธุรกิจ สินค้า หรือ บริการ ในหน้าเว็บ เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายได้เข้ามาที่เว็บไซต์ เรียนรู้ จุดเด่นของสินค้า สร้างความเข้าใจ เพิ่มความเชื่อมั่นในตัวสินค้า กระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการซื้อ เร่งเร้าลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อ ด้วยเทคนิคการปิดการขายในหน้าเว็บ เข้าใจการสร้าง Sales Page ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกค้าที่เข้ามาที่เว็บไซต์ตัดสินใจซื้ออย่างต่อเนื่อง

ในการอบรมของ Session นี้จะมีการวิเคราะห์ Case Study ตัวอย่างเว็บไซต์ที่สร้าง Content ได้อย่างยอดเยี่ยม สามารถสร้างยอดขายในเว็บได้อย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ประกอบการที่เข้าอบรมได้ดูเป็นตัวอย่าง เพื่อเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ของตัวเอง

Session 2

หัวข้อการอบรม : อบรมเพิ่มยอดขายด้วย Google

ระยะเวลาอบรม : 3 ชั่วโมง

รูปแบบการอบรม : อบรมแบบเป็นกลุ่ม

วันเวลาอบรม : วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 - 16.00 / วันอังคารที่ 20 มีนาคม เวลา 13.00 - 16.00 / วันอังคารที่ 10 เมษายน เวลา 13.00 - 16.00

ในการอบรมนี้จะสอนให้ผู้ประกอบการ ใช้ระบบโฆษณา Google Adwords เพื่อทำให้เว็บไซต์เข้าไปอยู่ใน Google ทำให้ลูกค้าเป้าหมายที่ใช้ Google ในการค้นหาข้อมูล เจอเว็บไซต์ของเราในผลการค้นหาของ Google

การอบรมนี้ สอนพื้นฐานการทำโฆษณา Google Adwords ถึงแม้ว่าการสอนเป็นระดับพื้นฐาน แต่เป็นพื้นฐานที่สำคัญและสามารถนำไปใช้ได้จริงแน่นอน การทำโฆษณา Google Adwords ในระดับพื้นฐาน ถ้าใช้เป็นจริงก็สามารถสร้างยอดขายได้ในเว็บไซต์ได้ต่อเนื่องเช่นกัน

Session 3

หัวข้อการอบรม : การใช้เว็บไซต์กับ Facebook Marketing

ระยะเวลาอบรม : 3 ชั่วโมง

รูปแบบการอบรม : อบรมแบบเป็นกลุ่ม

วันเวลาอบรม : วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 - 16.00 / วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม เวลา 13.00 - 16.00 / วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน เวลา 13.00 - 16.00

อบรมการใช้เว็บไซต์ เชื่อมเข้ากับ Facebook Page เพิ่มยอดขายด้วยการนำเว็บไซต์ไปส่งเสริมการขายและการตลาดด้วย Facebook (ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง อบรมแบบเป็นกลุ่ม) สอนการสร้าง Facebook Collection Ads รูปแบบโฆษณาใหม่ของ Facebook มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นความอยากซื้อของลูกค้า ช่วยให้สามารถปิดการขายได้อย่างยอดเยี่ยม การทำ Facebook Collection Ads ที่สมบูรณ์นั้น ผู้ประกอบการต้องมีเว็บไซต์หลักของ Brand สินค้าของตัวเอง

การอบรมนี้ แม้จะไม่ได้สอนการทำ Facebook Marketing หรือสอนการใช้ระบบโฆษณาของ Facebook อย่างละเอียด แต่จะเน้นสอนการนำเว็บไซต์ไปเชื่อมโยงกับการตลาดผ่าน Facebook และเน้นสอนการสร้าง Facebook Collection Ads ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบโฆษณาของ Facebook ที่สำคัญมากในปัจจุบัน

การอบรมทั้ง 3 Session นั้น หากผู้ประกอบการต้องการเข้าร่วม
สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทาง Line @ran4u หรือ โทร 086-906-4106 หรือ 02-047-0022
เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กุมภาพันธ์

 1. อาทิตย์
 2. จันทร์
 3. อังคาร
 4. พุธ
 5. พฤหัสบดี
 6. ศุกร์
 7. เสาร์
 1. อา.
 2. จ.
 3. อ.
 4. พ.
 5. พฤ.
 6. ศ.
 7. ส.
 1. 28
 2. 29
 3. 30
 4. 31
 5. 1
 6. 2
 7. 3
 8. 4
 9. 5
 10. 6
 11. 7
 12. 8
 13. 9
 14. 10
 15. 11
 16. 12
 17. 13
  (VIEW) อบรมเพิ่มยอดขายด้วย Google
 18. 14
 19. 15
  (VIEW) การใช้เว็บไซต์กับ Facebook
 20. 16
 21. 17
 22. 18
 23. 19
 24. 20
 25. 21
 26. 22
 27. 23
 28. 24
 29. 25
 30. 26
 31. 27
 32. 28
 33. 1
 34. 2
 35. 3

มีนาคม

 1. อาทิตย์
 2. จันทร์
 3. อังคาร
 4. พุธ
 5. พฤหัสบดี
 6. ศุกร์
 7. เสาร์
 1. อา.
 2. จ.
 3. อ.
 4. พ.
 5. พฤ.
 6. ศ.
 7. ส.
 1. 25
 2. 26
 3. 27
 4. 28
 5. 1
 6. 2
 7. 3
 8. 4
 9. 5
 10. 6
 11. 7
 12. 8
 13. 9
 14. 10
 15. 11
 16. 12
 17. 13
 18. 14
 19. 15
 20. 16
 21. 17
 22. 18
 23. 19
 24. 20
  (VIEW) อบรมเพิ่มยอดขายด้วย Google
 25. 21
 26. 22
 27. 23
 28. 24
 29. 25
 30. 26
 31. 27
 32. 28
 33. 29
  (VIEW) การใช้เว็บไซต์กับ Facebook
 34. 30
 35. 31

เมษายน

 1. อาทิตย์
 2. จันทร์
 3. อังคาร
 4. พุธ
 5. พฤหัสบดี
 6. ศุกร์
 7. เสาร์
 1. อา.
 2. จ.
 3. อ.
 4. พ.
 5. พฤ.
 6. ศ.
 7. ส.
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
  (VIEW) อบรมเพิ่มยอดขายด้วย Google
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
  (VIEW) การใช้เว็บไซต์กับ Facebook
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 1
 32. 2
 33. 3
 34. 4
 35. 5

ติดต่อเรา

สอบถาม/ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

 
 


ประสบการณ์กว่า 10 ปี …

ถูกพิสูจน์มาแล้วว่าเห็นผลตอบรับ และประสบความสำเร็จจริง จากกว่า 500 ธุรกิจทั่วประเทศที่เป็นลูกค้าของเรา

บริษัท ออร์จิค จำกัด | Orjix Company Limited

เลขที่ 1432 ถนน สุทธิสาร ซอยศรีสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10320 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สุทธิสาร ทางออกที่ 3 ห่างจาก MRT 300 เมตร

© COPYRIGHT 2015 - ran4u.com - All rights reserved.

Contact